رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل خواست تا بودجه ویژه افغانستان را در برنامه توسعه اش به مدت شش ماه متوقف کند.
به گزارشمسلم پرس به نقل از "واحد مرکزی خبر ج.ا.ایران"- رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی اختصاصی با برنامه «بصراحه» اسکای نیوز عربی به فسادی که بین مسئولان این برنامه از طریق بزرگ نمایی تعداد نیروهای پلیس افغانستان وجود دارد اشاره کرد. وی گفت :« حقوق نیروهای پلیس از طرف برنامه توسعه ای وابسته به سازمان ملل متحد اداره می شد و از اعتماد طرفهای کمک کننده برای ایجاد نظم در این روند برخوردار بودند اما شکست خوردند. طرفهای کمک کننده بیش از دویست میلیون دلار به آنها پرداخت کردند اما آنها نتوانستند یک سیستم ساده را راه اندازی کنند. شمار نیروهای پلیس نزدیک به دویست و پنجاه و هفت هزار نفر است اما حقوقی که پرداخت شده است به حدود سیصد هزار نفر پرداخت شده است. آیا بهای این خدمت دویست میلیون دلار است؟ من خودم می توانستم با چند میلیون دلار این کار را انجام دهم اما نظام کمکهای جهانی تا حد زیادی غیر موثر است برای همین از زمان در اختیار گرفتن قدرت روندی را با رهبری افغانها ایجاد کردیم که اجازه می دهد در مدت شش ماه نظامی مورد اعتماد که با شفافیت و وضوح اداره می شود جایگزین برنامه توسعه ای شود.