وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام نشریه فرانسوی " شارلی ابدو " علیه پیامبر اسلام گفت: ما معتقدیم مقدسات باید مورد احترام قرار گیرد.
به گزارشمسلم پرس - دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام توسط نشریه فرانسوی "شارلی ابدو" گفت: ما معتقدیم مقدسات باید مورد احترام قرار گیرد. وی افزود: اگر ما احترام گذاشتن به یکدیگر را یاد نگیریم، زندگی در این دنیا با این همه دیدگاه ها، فرهنگ ها و تمدن های مختلف، بسیار دشوار خواهد بود. اگر ما به ارزش ها و مقدسات یکدیگر بی احترامی کنیم، قادر نخواهیم بود وارد گفتگویی جدی شویم. آقای ظریف همچنین تأکید کرد: احترام به مقدسات یکدیگر به برقراری روابط محترمانه کمک می‌کند.