رژیم آل خلیفه از دستیابی مردم بحرین به آزادی و دمکراسی جلوگیری میکند و در پی اقدامات خصمانه خویش حکم بازداشت رییس شورای الوفاق را صادر کرد.
به گزارشمسلم پرسو به نقل ازخبرگزاری دانشجو - رژیم آل خلیفه به منظور بازداشتن مخالفان خود از خواسته های مشروع شان یعنی دستیابی به آزادی و دمکراسی به اقدامات خصمانه خویش علیه آنان ادامه می دهد. دادگاه بحرین در همین راستا «جمیل کاظم» رییس شورای «جمعیت ملی اسلامی الوفاق» را به شش ماه زندان و پرداخت 500 دینار جریمه نقدی محکوم کرد. «رژیم آل خلیفه» به دلیل مطالب نوشته شده از سوی «جمیل کاظم» در مورد نقش اموال سیاسی در انتخابات در صفحه خود در تویتر چنین حکمی علیه وی صادر کرد. بحرین در نتیجه بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل «جمعیت الوفاق» در بیست و هشتم دسامبر گذشته در تنش امنیتی بسر می‌برد. به دنبال این بازداشت موجی از اعتراضات مردمی بحرین را فراگرفت و رژیم بطور روزمره آن را سرکوب می کند. «جمیل کاظم» اتهامات نسبت داده شده از سوی رژیم علی خود را اتهامات سیاسی برشمرد. وی خاطرنشان کرد : «جمعیت الوفاق» در حال پرداخت بهای مواضع خود در مورد حاکمیت و انتخابات و راه حل سیاسی تحمیل شده از سوی مقامات بحرین است. بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011میلادی شاهد موجی از اعتراضات از سوی اکثریت شیعه مذهب این کشور بود که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور بودند. در سرکوب این اعتراض ها که روز به روز گسترده تر شده، دست کم 89 نفر کشته و صدها تن زخمی شده‌اند.