یکی از روحانیون اهل تسنن عراق به دلیل اینکه وهابیت را ساخته و پرداخته صهیونیسم جهانی دانسته است در دادگاهی در اردن محاکمه می شود.
  به گزارش مسلم پرس - خبرگزاری تسنیم به نقل از "الیوم بحرین" نوشت: در پی سخنان شیخ احمد الکبیسی روحانی سنی عراقی که گفته بود"وهابیت ساخته و پرداخته صهیونیسم جهانی در عربستان سعودی است" عثمان الدعجانی وکیل سعودی با مراجعه به دادگاه جنایی اردن از این شیخ سنی شکایت کرد. دادگاه جنایی در امان پایتخت اردن با دادخواست ارائه داده شده از سوی عثمان الدعجانی وکیل سعودی ضد یک روحانی سنی عراقی موافقت کرد. شیخ احمد الکبیسی روحانی سنی عراقی که اکنون در اردن اقامت دارد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بنیانگذار آیین جعلی وهابیت یعنی محمد بن عبدالوهاب را ساخته و پرداخته صهیونیسم جهانی دانسته بود. این پایگاه خبری می افزاید: عبدالوهاب به مثابه نخستین بنیانگذار دولت سعودی است و با محمد بن سعود که در نیمه قرن هجدم میلادی به عربستان آمد، پادشاهی عربستان سعودی را تاسیس کردند. گفته می شود این سخنان الکبیسی در شبکه های اجتماعی موجب بروز موجی از تمسخر ضد خاندان آل سعود شده است. سال گذشته مقامات سعودی اندیشمند عربی حسن المالکی را به دلیل انتقادش از اندیشه وهابیت برای مدت بیش از یک سال بازداشت کردند. همچنین 4 ماه پیش هم نایف آل منسی وکیل سعودی به دلیل انتقاد از وهابیت بازداشت شد.