همزمان با هفته وحدت، نماز جمعه مشترکی با حضور شیعیان و اهل تسنن در مسجد جامع بصره برگزار شد.
به گزارشمسلم پرس- «السومریه نیوز» نوشت: این نماز جمعه مشترک در مسجد جامع شهر بصره (مسجد شهید یوسف الحسان) و با حضور شیعیان و اهل تسنن به صورت متحد و یکپارچه برگزار شد. شخصیت های دینی و سیاسی شرکت کننده در این نماز جمعه مشترک، ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز در عراق بر اهمیت هماهنگ کردن تلاش ها برای از بین بردن گروه های تروریستی و حمایت از اقلیت های دینی تأکید کردند. محسن حامد، رئیس شورای سیاسی بصره در این باره گفت: مردم بصره مخالف خشونت و تندروی هستند و این نماز جمعه مشترک با هدف تحکیم وحدت و همبستگی میان شهروندان این شهر برگزار شد. شیخ محمد الجبوری، مدیر اداره اوقاف اهل سنت در جنوب عراق نیز پیام این نماز جمعه مشترک را وحدت و یکپارچگی مردم بصره در مقابل تندروی و تروریست دانست.