دبیر کل جمعیت دموکرات ملی بحرین تأکید کرد: رژیم آل خلیفه به اعتراضات گسترده به بازداشت شیخ علی سلمان اهمیتی نمی دهد و در صورت ادامه این کار، پشیمان خواهد شد.
به گزارشمسلم پرسبه نقل از سایت خبری "مجمع جهانی بیداری اسلامی"- "حسن المرزوق" دبیرکل جمعیت دموکرات ملی بحرین طی سخنانی اعلام کرده است، بحرین از سال 2011 وارد موجی از اعتراضات و رویارویی های روزانه شده و این مسئله با بازداشت شیخ علی سلمان شدت یافته است؛ او نسبت به ادامه بازداشت زندانیان سیاسی به رژیم آل خلیفه هشدار داد. وی تاکید کرد که ملت بحرین به جنبش خود ادامه خواهد داد و پیش از آزادی کلیه زندانیان سیاسی و محقق شدن خواسته هایش میدان را ترک نخواهد کرد. المرزوق تاکید کرد، رژیم آل خلیفه به اعتراضات گسترده به بازداشت شیخ علی سلمان اهمیتی نمی دهد و در صورت ادامه این کار، پشیمان خواهد شد، هیچ کس نمی تواند در خصوص روند حوادث آینده هیچ ضمانتی ارائه کند. وی در پایان از رژیم آل خلیفه و هواداران آن خواست تا این مسئله را درک کنند که ملت بحرین هیچگاه عقب نشینی نمی کند و این بازداشت ها و حملات هیچ سودی برای آنان ندارد.