یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران گفت: در دو سال اخیر، عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای این کشور که توسط موساد طرح ریزی شده بود با هوشیاری این سازمان خنثی شد.
سرهنگ باقری معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در دو سال اخیر دشمن صهیونیستی اقدام به عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران کرده بود که با حضور به موقع برادران حفاظت سپاه پاسداران این عملیات خنثی و از آن جلوگیری شد.داعش و گروه‌های سلفی بدنبال هواپیماربایی در ایران بودندسرهنگ باقری در خصوص هواپیماربایی در چند سال اخیر در ایران گفت: ‌ از سال ۱۳۸۹ به بعد اقداماتی دراین باره بوده ولی عملیاتی نشده است و افرادی با انگیزه‌های سیاسی، اعتقادی، روانی و اقتصادی علی‌الدوام در این حوزه برای ما تهدید هستند. وی، تأکید کرد:‌ در حوزه داعش و سایر گروه‌های سلفی نیز آنها در صدد این بودند که بخواهند از این طریق به ایران اسلامی ضربه بزنند ولی خوشبختانه نتوانسته‌اند اقدام عملی داشته باشند.