ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ضمن محکومیت جنایت " اعطای تابعیت " به اتباع بیگانه که توسط پادشاه بحرین هدایت می شود، تأکید کرد: این طرح بر اساس رویکرد سیاسی و انگیزه های خبیثانه و پلید صورت می گیرد.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین اعلام کرد: جنایت " اعطای تابعیت " به اتباع بیگانه که توسط پادشاه بحرین هدایت می شود، بر اساس رویکرد سیاسی و انگیزه های خبیثانه و پلید صورت می گیرد.
به گزارش شبکه العالم، در این بیانیه خاطرنشان شده است: هدف از این اقدام، جایگزین سازی بیگانگان از نژاد ها و ملیت های مختلف با مردم اصیل کشور بحرین اعم از شیعه و سنی است.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در ادامه افزود: سخنان سفیر پاکستان در بحرین درباره اقدام آل خلیفه درخصوص اعطای تابعیت بحرینی به حدود ۳۰ هزار پاکستانی تهدیدی بسیار خطرناک برای ملت بحرین است.
بیانیه ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه، سیاست اعطای تابعیت را جنایتی خطرناک و مصیبت بار از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برشمرد و موضع گیری فوری و قاطع سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد در قبال این سیاست که صلح داخلی و ثبات اجتماعی بحرین را تهدید می کند، خواستار شد.
ائتلاف همچنین تکیه به نتایج همه پرسی روزهای ۲۱ و ۲۲ نوامبر که در آن ۹۹ ممیز یک دهم درصد مردم اصیل کشور بحرین، برپایی نظام سیاسی جدید تحت نظارت سازمان ملل متحد را خواستار شدند، مورد تاکید قرار داد.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴فوریه، از مردم بحرین آمادگی برای مقابله با اقدام های سرکوب گرانه آل خلیفه همزمان با نزدیک شدن به موعد چهارمین سالگرد انقلاب در این کشور را خواستار شد و اعلام کرد: سیاست های رژیم، کشور را به سوی مصیبتی ویرانگر سوق خواهد داد.
این بیانیه با تاکید بر اهمیت گسترش حرکت های انقلابی و مقاومت حسینی در برابر رژیم آل خلیفه افزود: بقای رژیم فاسد آل خلیفه با حمایت اشغالگران سعودی به معنای ویرانی کشور بحرین خواهد بود.