دانشجویان دانشگاه قاهره نمایش طنزی از دادگاه حسنی مبارک که وی را از جرایم رژیم ۳۰ ساله دیکتاتوری خود تبرئه کرده بود اجرا کردند.

دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره دیروز در ادامه فعالیت‌های اعتراضی خود به تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق کشورشان نمایش طنزی با عنوان «من مبارک هستم» برای دیگر دانشجویان اجرا کردند.
دانشجویان شرکت کننده در این نمایش نقش‌های حسنی مبارک، تظاهرات‌کنندگان، شهدا، مقامات وزارت کشور مصر و همچنین «فرید الدیب»، وکیل مدافع حسنی مبارک را ایفا کردند.
تصاویری از جنایات رژیم مبارک هم در دست دانشجویان بود که زیر آنها عبارت‌هایی همچون «من بودم که تظاهرات کنندگان را کشتم»، ‌ «من بودم که دانشگاه را به پادگان نیروهای وزارت کشور مبدل کردم»، «من بودم که مردم را در قطار العیاط آتش زدم و آنها را در العباره غرق کردم»، نوشته شده بود.
«عبدالله البحار» مسئول فعالیت‌های دانشجویی دانشجویان دانشکده ادبیات قاهره گفت: نظام کنونی به بازداشت و حبس چندین ساله دانشجویان اقدام می‌کند و در همین حال کسی که در طول ۳۰ سال دیکتاتوری خود مردم را به قتل رسانده بود تبرئه می‌کند بنابراین این نظام خود را در برابر مردم نظام ضدانقلابی نشان می‌دهد.
البحار افزود: ما از همه فعالیت‌های اعتراضی دانشجویان به تبرئه مبارک حمایت کرده و هرگز در دفاع از آزادی و دموکراسی دانشجویان کوتاهی نمی‌کنیم.
«محمد انور» یکی از عوامل ساماندهی فعالیت‌های اعتراضی دانشجویان گفت: ما برای بیان اعتراضات خود هم در مضیقه هستیم اما به شکل‌های مختلف و در بیش از یک دانشکده به اعتراضات خود ادامه می دهیم.
انور افزود: باید با برپایی انقلابی دیگر نظام کنونی را سرنگون کرد تا جای دانشجویان واقعی در دانشگاه و نه زندان باشد و جای قاتلانی امثال مبارک در زندان‌ها باشد.
«یارا احمد» یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات هم گفت: ‌ ما اینجا هستیم تا از آزادی دانشجویان و استقلال واقعی دانشگاه دفاع کنیم.
وی افزود: چرا نظام آشکارا به دنبال جنگ با همه انقلابیون است و در عین حال مبارک و رژیم دیکتاتور آن را تبرئه می‌کند آیا بدین شکل می‌خواهد ما جوانان را به خاطر انقلابی که برپا کردیم مجازات کند.

منبع: خبرگزاری فارس