پادشاه بحرین روز گذشته(شنبه) طی حکمی، دستور تشکیل دولت جدید این کشور را صادر کرد.

" حمد بن عیسی آل خلیفه "، طی حکمی دستور تشکیل دولت جدید این کشور را به ریاست " خلیفه بن سلمان آل خلیفه "، صادر کرد.
در حکم پادشاه بحرین، " سلمان بن حمد آل خلیفه "، به عنوان معاون اول نخست وزیر و " شیخ محمد بن مبارک آل خلیفه، جواد العریض و شیخ عبدالله آل خلیفه "، به عنوان دیگر معاونان نخست وزیر منصوب شدند.
در دولت جدید بحرین می‎توان به انتخاب دوباره " خالد بن احمد آل خلیفه "، به عنوان وزیر خارجه اشاره کرد.