تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام، به اقدام این رژیم برای شهرک سازی و مصادره آب و خاک و عملیات یهودی سازی، علیه ملت فلسطین می انجامد.
  یک تحلیلگر در روزنامه اماراتی الخلیج، با اشاره به تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام در 17 ما رس به جای اواخر سال 2017، تأکید کرد: بیش از اینکه برای بسیاری از کسانی که مسائل اسرائیل را پیگیری می‌کنند، غیرمنتظره باشد از نظر شیوه هدایت روند تحولات به این سمت، جلب توجه می کند زیرا این اقدام در قالب توطئه‌گری و در قابل یک تیر و دو نشان، صورت گرفت. به طور کلی گام نهادن کابینه اسرائیل در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام در چارچوب نتایج حاصل از حمله اخیر این رژیم به غزه جا دارد، اما در اصل معمولا این فلسطینی ها هستند که بهای آن را می پردازند و حتی این اقدام برای آنان از شهرک سازی و مصادره آب و خاک و عملیات یهودی سازی، گران تر تمام می شود. به عبارت بهتر در چارچوب برگزاری انتخابات، اقدامات سرکوبگرانه شدت گرفته و دست شهرک نشینان برای زیرپا گذاشتن هر چیزی مرتبط با فلسطینی ها باشد، بازگذاشته می شود، آن هم در شرایطی که هیچ گونه بازخواست داخلی یا نظارت بین المللی بر این اقدامات وجود ندارد. اما نشانه های برگزاری انتخابات زودهنگام وقتی نمایان شد که رهبران رژیم اسرائیل به ناکام ماندن حمله به غزه پی بردند و پس از آن آتش اختلافات داخلی شعله ور شده و اتهام زنی ها در محافل سیاسی و نظامی آغاز شد و به دنبال آن درخواست برکناری کابینه بنیامین نتانیاهو نیز افزایش یافت. از آن زمان نتانیاهو تلاش می کرد، شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند و عملا نیز با استفاده از آن توانست در سطح داخلی از دو دشمن سیاسی یا کسانی که آنان را مخالف خود می دانست، از جمله زیپی لیونی وزیر دادگستری و یائیر لاپید وزیر دارایی خلاص شود، تا به این ترتیب در پرتو نبود کابینه ای که پاسخگوی خواست و اراده بین المللی باشد، تا اطلاع ثانوی هرگونه فشار احتمالی در خصوص احیای عملیات حل و فصل را از بین برده و راه را به روی هراقدامی در راستای به رسمیت شناختن دولت فلسطین مسدود کرده و آن را بی محتوا کند. همچنین نتانیاهو در تلاش است از این طریق از فشارهای مربط به مسائل دیگر از جمله بودجه سال آینده و اختلافات موجود بر سر آن رها شده و دستش برای تامین هزینه های عملیات شهرک سازی باز شود. نتانیاهو در نظر دارد به این ترتیب رضایت راستگراها و احزاب مذهبی افراطی را جلب کند و البته از این وضعیت هر چه بیشتر به نفع سوق دادن اسرائیلی ها به سمت راستگرایی و خشونت و افراط گرایی بهره بردای کند و در نتیجه مقدمه بازگشت بی قید و شرط و تمام و کمال راستگرایان به قدرت را فراهم کند. به هر حال این گام صهیونیستی در لحظه ای که برای فلسطینی ها سرنوشت ساز و متفاوت است، برداشته شده آن هم در شرایطی که احتمال انتفاضه جدید قوت گرفته است، تاجایی که نیروهای اشغالگر با توسل به زور و خشونت در تلاش هستند پیش از اینکه این احتمال به شکل علنی اعلام شود، جلوی آن را بگیرند. اشغالگران برای سد کردن راه انتفاضه از انتخابات به عنوان پوششی برای اقدامات وحشیانه و فرار از نگاه جامعه جهانی سوء استفاده می کنند. همچنین هدف از از انتخابات زودهنگام، سد کردن راه هرگونه تکاپوی فلسطینی چه در شورای امنیت و یا تلاش برای پیوستن به نهادها و هیئت های بین المللی است و طبق معمول در این راه دستاوزیر اسرائیل موضوع تروریسم است. اما قبل و بعد از این اقدام باید توجه داشت که واکنش فلسطینی ها به هرگونه اقدام دشمن و سرکوبگری آن دردناک خواهد بود، به عبارت بهتر واکنش فلسطینی ها در وحدت ملت فلسطین و تکمیل روند آشتی ملی به شکل واقعی و جدی نمود می یابد تا به این ترتیب از دستیابی دشمن به اهداف مورد نظر جلوگیری شود زیرا این هدفی است که اکنون بیش از هر زمانی ضرورت پیدا کرده و دیگر شوخی و سرگرمی نیست بلکه فلسطینی ها باید در سد کردن راه اسرائیلی ها دسته بندی و منافع گروهی و شخصی را کنار بگذارند. همچنین به موازات آن باید جلوی اعمال فشار و تهدید علیه رهبران فلسطینی را گرفت و به سمت حضور در محافل بین المللی و پایان اشغال و محاکمه رهبران اشغالگر در دادگاههای بین المللی حرکت کرد و باید این اقدامات پیش از اینکه ملت فلسطین در صدد برآید کنترل امور را به دست بگیرد، انجام شود زیرا در این صورت دیگر کسی نخواهد توانست از تلاش فلسطینی ها برای احقاق حقوق خود آن هم به هر بهایی که باشد، جلوگیری کند.