یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه امنیت سایبری با اشاره به قدرت روز افزون هکر های ایرانی تأکید کرد: هکر های ایرانی می توانند زمینه یک عملیات بزرگ نفوذ و نظارت را در اسرائیل فراهم کند که عمدتا صنایع نظامی رقیب را هدف گرفته است.

شرکت آمریکایی سایلنس Cylance که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می کند اعلام کرد: تایج یک تحقیق نشان می دهد که ‌هکرهای ایرانی روز به روز بیشتر قدرت می گیرند و در مقایسه با رقیب اصلی خود یعنی آمریکا توانسته اند به نتایج خوبی برسند.
در گزارش سایلنس آمده است، عملیات کلیور Cleaver که از دو سال قبل، هکرهای ایرانی آن را اجرایی کرده اند، می تواند زمینه یک عملیات بزرگ نفوذ و نظارت را در اسرائیل فراهم کند.
در این گزارش اشاره شده است، هکرهای ایرانی عمدتا صنایع نظامی رقیب را هدف گرفته اند.
سایلنس هشدار داده است، ظرفیت ها فنی عملیات کلیور به مراتب بیشتر و سریع تر از عملیات پیشین هکرهای ایرانی تحول می یابد.
به گفته کارشناسان این شرکت، حملات سایبری هکرهای ایران پاسخی است به حملات سایبری که در گذشته از طرف اسرائیل یا آمریکا بر ضد برنامه هسته ای ایران انجام شده است.
چندین شرکت آمریکایی به تازگی اعلام کردند هدف حملات سایبری که منشا آنها شناسایی نشده است، قرار گرفته اند. این حملات مقامات شرکتهای آمریکایی را به صدور هشدارهای متعدد وادار کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه