رئیس سابق ائتلاف مخالفان سوریه از حضور ۱۳ سازمان جاسوسی در برخی نشست های این ائتلاف خبر داد.

" معاذ الخطیب " در مصاحبه با سایت خبری " العربی الجدید " گفت: وقتی به عنوان رئیس ائتلاف تعیین شدم، می خواستم به کشورم خدمت کنم؛ گفتم که ۴ ماه به خودم فرصت می دهم و اگر نتوانستم کنار می کشم.
وی افزود: دریافتم که نمی توانم کار کنم؛ گروه های سیاسی به جای اهمیت دادن به سوریه، به دنبال جایگاهی برای خودشان بودند.
الخطیب تأکید کرد: اجازه نمی دهم که طرفهای منطقه ای و فرامنطقه ای من را بازیچه قرار دهند، مانند شورای نظامی که تأسیس شد و من از هیچکدام از نشستهای آن مطلع نمی‌شدم.
الخطیب ادامه داد: متوجه شدم که برخی از اعضای فرصت طلب ائتلاف بدون اطلاع من با این شورا هماهنگی می کنند، و ۱۳ سازمان جاسوسی در برخی نشستها حاضر می شوند.
وی تأکید کرد: ۷ ماه در پست خودم باقی ماندم زیرا طبق قانون داخلی رئیس باید تا انتخاب نفر بعدی در جای خود باقی بماند.
منبع: العالم