ایران در بیانیه ای تأکید کرد: اسناد ارائه شده به آژانس بین المللی انرژی هسته ای در رابطه با تحقیقات نظامی ابن کشور، ساختگی و پر از اشتباه است.

جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای خطاب به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اسناد ارائه شده به این نهاد درباره تحقیقات نظامی، ساختگی و پر از اشتباه است.