نماینده سابق مجلس بحرین با اشاره به تشکیل " جمعیت الوطن " برای انتخابات آینده این کشور تأکید کرد، تشکیل این گروه سیاسی توطئه کثیف انگلیسی است که توسط حکومت آل خلیفه برای ایجاد اختلاف در صفوف مردمی به اجرا در می آید.

شیخ احمد الساعاتی(نماینده سابق مجلس بحرین) در کنفرانسی خبری از تشکیل گروه الوطن برای انتخابات آینده بحرین خبر داده و تاکید نموده که: حکومت در یک توطئه کثیف انگلیسی برای ایجاد اختلاف در صفوف مردمی این جمعیت را تاسیس کرده و در انتخابات آینده پارلمانی و شورای شهر به ترتیب ۱۵ و ۸ کاندیدا معرفی خواهد کرد.
هدف از تشکیل این جمعیت، معرفی یک تشکل به ظاهر مردمی و میانه‌رو با نفی دخالت دین در سیاست است.
اعضای این جمعیت را افرادی با دیدگاه‌های لائیک و مخالف با مواضع جنبش مردمی بحرین و طرفدار حکومت(شیخ خالد وزیر دربار) تشکیل می‌دهند و از ناحیه حکومت، مورد حمایت مالی قرار دارند.