پادشاه بحرین در تماس تلفنی با رئیس جمهور مخلوع مصر، صدور حکم تبرئه برای وی را تبریک گفت.

حمد بن آل خلیفه پادشاه بحرین، در تماس تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر، صدور حکم تبرئه وی در اتهام کشتار انقلابیون مصری و فساد مالی را تبریک گفت.
پادشاه بحرین مواضع مبارک را در زمینه توسعه روابط دو جانبه در زمان زمامداری اش را ستود و برای وی آرزوی سلامتی و سعادت کرد.
مبارک نیز از ابراز احساسات پادشاه بحرین که نشانه " برادری و دوستی " وی است، تقدیر کرد.
دادگاه قاهره روز شنبه حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، فرزندان و وزیر کشور او را از تمامی اتهامات تبرئه کرد.
شادمانی پادشاه بحرین از تبرئه مبارک از اتهاماتی مانند فساد مالی و قتل تظاهرکنندگان درحالی است که مسؤولان رژیم ال خلیفه نیز به دلیل سرکوب خشونتبار مردم بحرین با اتهامات مشابهی در محافل بین المللی مواجه هستند.
منبع: العالم(به نقل از صوت المنامه)