مردم مصر شب گذشته، در پی اعلام حکم تبرئه رئیس جمهور مخلوع این کشور و پسرانش از اتهام های وارده، مخصوصاً اتهام کشتار معترضان در زمان انقلاب این کشور، به خیابان ها آمدند.

منابع خبری مصری از افزایش تعداد معترضین در شهر های قاهره و اسکندریه خبر می دهند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار مرگ مبارک و قصاص همه عوامل کشتار معترضان در اعتراضات سال ۲۰۱۱ شدند.
در همین راستا " حسام عبدالغفار " سخنگوی رسمی وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که تظاهرات شب گذشته شهروندان مصری در قاهره ۲ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشته است.
حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر، روز گذشته از اتهامات خود در قتل تظاهر کنندگان(در زمان انقلاب این کشور)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسرائیل و دریافت رشوه از حسین سالم تبرئه شد.
گزارش های حاکی از آن است که دادستان مصر خواستار تجدیدنظر در حکم تبرئه مبارک شده است.