کنگره جهانی “جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام” یکشنبه دوم آذر / قوس ۱۳۹۳ در قم آغاز بکار کرد.

متن خبر