نیروهای آل خلیفه به مراکز همه پرسی تعیین سرنوشت در بحرین حمله کردند.

حمله به مراکز همه پرسی بحرین درحالی است که این مراکز با استقبال پرشور شهروندان همراه شده است.
منابع بحرینی تأکید کردند که نیروهای رژیم آل خلیفه همه مناطقی را که در آن همه پرسی برگزار می شود را محاصره کرده اند.
به گفته این منابع، نیروهای آل خلیفه برای جلوگیری از مشارکت مردم در همه پرسی و متفرق کردنشان، به آنان حمله می کنند.
معاون دبیرکل جمعیت ملی دموکراتیک بحرین تأکید کرد که نیروهای رژیم آل‌خلیفه شماری از ناظران برگزاری همه پرسی را بازداشت کردند.
مناطق و روستاهای مختلف بحرین نیز شاهد حملات نیروهای آل خلیفه به منازل شهروندان و بازداشت کودکان و زنان بود.
با وجود این سرکوب ها و بازداشت ها، " ضیاء البحرانی " از اعضای ارشد ائتلاف " جوانان ۱۴ فوریه " تأکید کرد که میزان مشارکت مردم در همه پرسی همگان را حیرت زده کرد و فراتر از پیش بینی ها بود.
منبع: العالم