دور پایانی مذاکرات هسته ای ایران و ۱ + ۵ در حالی در وین در جریان است که دولت آمریکا در رسیدن به توافق که مشروط به لغو همه تحریم های ظالمانه علیه ایران است، کارشکنی می کند.

یک منبع دیپلماتیک روس به خبرگزاری ریانووستی گفته است که نتیجه مذاکرات ایران و ۱ + ۵ به توانایی دولت آمریکا در رفع تحریم‌های ضدایرانی بستگی دارد.
همچنین یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات وین، به این خبرگزاری گفت که ایران به‌دنبال تمدید مذاکرات نیست.
این در حالی است که برخی تحریم‌های ظالمانه وضع شده از سوی آمریکا، مصوبه کنگره این کشور بوده و لغو آنها منوط به تصویب این نهاد قانونی است.
دور پایانی مذاکرات ایران و ۱ + ۵ از روز گذشته در وین آغاز شده است و تا ۲۴ نوامبر ۳آذر / قوس ادامه داردو در صورتی که کشورهای مذاکره کننده در این دور از مذاکرات به توافق نرسند، احتما شکست مذاکرات نیز وجود دارد.