اوضاع در عربستان سعودی رو به انفجار و شعله ور شدن دارد و چه بسا این بار شدیدتر و با اهمیت تر از وضعیت خطرناکی است که برخی از مناطق در ان به سر می برند.

برخی منابع آگاه در گفگو با المنار به نقل از سازمان های غربی اعلام کردند که مقامات رسمی در چندین کشور بارها درباره اینکه عربستان سعودی ایستگاه بعدی تغییر خواهد بود، هشدار داده اند، اما نظام این کشور که آل سعود بر آن مسلط است و قدرت را در اختیار دارد با این هشدار ها بطور جدی و مثبت رفتار نکرده و با در پیش گرفتن سیاست حساب نشده موجب شده است که نتایج این سیاست ها به نظام عربستان بازگردد.
این منابع افزودند: عربستان سعودی امروز با تهدید امنیت خود مواجه شده است و این امر احتمالا موجب پدید آمدن تهدیدی خواهد شد که عربستان از زمان تشکیل شاهد ان نبوده است.

منبع: المنار فلسطین