نماینده پارلمانی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه به حمایت مالی " آژانس بین المللی هماهنگی و همکاری ترکیه(تیکا) " از مؤسسات طرفدار گروه تروریستی داعش اعتراض کرد.

" تورگوت دیبِک " درخواستی به دولت ترکیه برای توضیح مساله حمایت مالی تیکا از مؤسسات و مراکز طرفدار داعش ارائه کرده است.
سایت خبری " اودا تی وی " ترکیه به نقل از دیبک تأکید کرد: مؤسسه فرهنگ، آموزش و پرورش به علت حمایت از دو گروه تروریستی داعش و جبهه النصره بسته شده است، و دولت باید توضیح بدهد که این مؤسسه نیز در میان دیگر مؤسساتِ واقع در کوزوو از حمایت مالی تیکا برخوردار بوده است یا نَه و چه مقدار کمک مالی دریافت کرده است.
دیبک افزود: نعمان کورتولموش معاون نخست وزیری ترکیه در پاسخ به درخواست ما از اعلام اسامی مؤسساتِ برخوردار از حمایت مالی تیکا امتناع کرد تا واقعیت حمایت مالی تیکا از تعداد زیادی از مؤسساتِ طرفدار داعش و جبهه النصره فاش نشود.
نماینده حزب جمهوریخواه خلق در پارلمان اعلام کرد: نعمان اذعان می کند که ۳ هزار یورو به مؤسسه فرهنگ، آموزش و پرورش و ۴۵ هزار یورو به مؤسسه اوقاف استانبول پرداخت شده است در حالی که این دو مؤسسه از جبهه النصره و داعش حمایت می کردند و به همین دلیل بسته شدند.
" ابراهیم ایهان " نماینده پارلمانی حزب دمکراتیک خلق ترکیه نیز دیروز اعلام کرد که دولت ترکیه مردم این کشور را می کشد، ولی از داعش حمایت می کند.