دادگاه کیفری ویژه ریاض، سه شهروند معترض عربستانی را به اتهام شرکت در تظاهراتِ استان الشرقیه، به ۷ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

دادگاه کیفری ویژه ریاض، یکی از این سه شهروند عربستانی را به ۱۰ سال و دیگری را به ۷ سال زندان محکوم کرد.

جرم این دو نفر " گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی ممنوع شده، شرکت در تظاهراتِ شهر شیعه نشین القطیف و عکس برداری از تظاهرات با تلفن همراه " اعلام شده است.

این دادگاه همچنین، یکی از شهروندان استان القطیف را به ۱۰ سال زندان محکوم و جرم او را خروج علیه پادشاه و شرکت در تظاهرات شهر العوامیه در استان قطیف اعلام کرد.

منبع: العالم