سید حسن نصرالله تأکید کرد: نباید تنها منتظر ظهور حضرت مهدی(عج) و قیامت باشیم، بلکه باید تلاش هایمان را ادامه دهیم و در این راستا فعالیت کنیم و به وعده های پروردگار ایمان داشته باشیم.

سخنرانی هفتمین شب محرم سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته، با محوریت «نشانه های آخرالزمان و ظهور امام مهدی(عج)» در مجمع «سیدالشهداء» بیروت ایراد شد.
دبیرکل حزب الله اظهار کرد: رویدادی جهانی مانند ظهور مهدی(عج) با هدف سرنگونی طاغوت ها و حکمرانی مستضعفان، به مقدمات و زمینه سازی نیاز دارد.
وی افزود: خداوند متعال حکومت مستضعفان جهان را حکومت آخرالزمان قبل از قیامت قرار خواهد داد، خداوند مسلمانان را به پیروزی و مشرکان را به شکست وعده داده است.
نصرالله تصریح کرد: انسان نیاز دارد که منتظر تحقق گفته ها و روایت های پیامبران درباره آخرالزمان بماند، این امر به شکل ناگهانی و در یک لحظه حادثنخواهد شد. بلکه نیازمند نشانه هایی است که زمینه را برای محقق شدن وعده های الهی فراهم کند.
وی تأکید کرد: نباید تنها منتظر ظهور حضرت مهدی(عج) و قیامت باشیم، بلکه باید تلاش هایمان را ادامه دهیم و در این راستا فعالیت کنیم و به وعده های پروردگار ایمان داشته باشیم.
دبیرکل حزب الله بیان کرد: بررسی نشانه های آخرالزمان چشم اندازی از آینده را پیش روی ما باز می کند و باعثمی شود که ما در مسیر روشنی قدم به سوی آینده برداریم و بیشتر تلاش کنیم.
نصرالله افزود: امید به تحقق وعده الهی مبنی بر استقرار حاکمیت مؤمنان در زمین، انسان را به تلاش و زمینه سازی برای تحقق این وعده امیدوار می کند.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت: حضرت مهدی(عج) که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند، از اهل بیت حضرت محمد(ص) است و ما معتقدیم که حضرت مسیح(ع) نیز ظهور خواهد کرد و دولت عدل بر جهان حکمفرما خواهد شد.
دبیرکل حزب الله همچنین به نشانه های ویژه پیش از ظهور امام مهدی(عج) اشاره کرد و گفت: پیش از ظهور سفیانی، خراسانی و یمانی ظهور خواهند کرد و سفیانی با فرستادن ارتشی به سوی مدینه منوره جنایت ها و خرابی های زیادی در این شهر به بار خواهد آورد.