حدود دو هفته است که وحشت و ناامنی، صفای شهر توریستی اصفهان را دزدیده و اقدام تروریستی از جنس اسیدپاشی قلب مردم ایران را جریحه دار کرده است و مردم این کشور همچنان منتظر دستگیری و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ هستند.

خبر ها از وقوع ۴ مورد اسیدپاشی توسط افرادی ناشناس در اصفهان طی یک ماه گذشته حکایت دارد. اسید نخستین اخبار درباره وقوع دو اسیدپاشی به زنان در اصفهان آنقدر کمرنگ بود که حتی رسانه های داخلی این استان آنها را پوشش ندادند و همین سکوت رسانه ای پس از نخستین اسیدپاشی باعثشد دو اسیدپاشی دیگر نیز رخ دهد و مجموع اسیدپاشی ها در اصفهان به ۴ مورد در مهر / میزان امسال برسد.
آخرین قربانی اسیدپاشی که بیش از دیگران آسیب دیده است «سهیلا جورکش» نام دارد که هم اکنون در بیمارستانی در تهران بستری است. شدت سوختگی او به حدی زیاد است که پرستارها ناچارند هر بار برای پانسمان بدنش او را بیهوش کنند.
همزمان با این حوادثمجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر را تصویب نمود که برخی از رسانه های خود فروخته داخلی این کشور که همسو با رسانه های خارجی وابسته آمریکای جنایتکار فعالیت می کنند سعی کردند تا این حوادثرا به این مصوبه مرتبط سازند و به نوعی این اعمال غیر انسانی را نوعی حرکت قشر مومن ایران در برابر بد حجابی در کشورشان عنوان کنند.