جنبش " ندای تونس " در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد.

شبکه تلویزیونی الحدثلحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد: جنبش " ندای تونس " در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد.
" جنبش النهضه " تونس با به دست آوردن شصت و هشت کرسی مجلس این کشور در انتخابات پارلمانی روز گذشته در برابر حزب ندای تونس شکست خورد.
حزب ندای تونس در این انتخابات توانست هشتاد و سه کرسی را به دست آورد.