شهروندان عربستان سعودی از وجود قرآن هایی بدون اطلاعات محل چاپ و ناشر آن در برخی از مساجد این کشور خبر داده اند.

به گزارش روزنامه «الاحساء الیوم» چاپ عربستان، شهروندان سعودی اعلام کردند: نسخه‌هایی از قرآن در مساجد دمام مشاهده کرده‌اند که در آن محل چاپ و مرکز انتشاراتی که آن را چاپ کرده، ذکر نشده است.
این قرآن‌ها همچنین مهر نظارت و بازنگری ندارد و در شکل و ظاهر شبیه قرآن‌های چاپ‌شده در مجمع چاپ و نشر قرآن «ملک فهد» مدینه منوره است.
گروه دیگری از شهروندان سعودی تأکید کردند: این قرآن‌ها را شخصی خیّر یک ماه پیش در تعدادی از مساجد مناطق متفرقه دمام توزیع کرده است.
شهروندان سعودی، شعبه وزارت امور اسلامی منطقه را در جریان امر قرار دادند تا این قرآن‌ها فورا جمع‌آوری و مصادره شود.