برخی از مقامات بلند پایه آمریکایی از دیدار با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل انتقادات وی از وزیر خارجه کشورشان خودداری کردند.

برخی منابع آمریکایی در گفتگو با رادیو اسرائیل تاکید کردند، مقامات بلندپایه آمریکایی از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و جان کری وزیر امور خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی این کشور، درخواست موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای دیدار باآنها را نپذیرفتند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم اکنون در واشنگتن به سر می برد.
به گفته مقامات آمریکایی این اقدام در واکنش به اظهارات موشه یعلون و انتقاد او از جان کری صورت پذیرفت.
این منابع اعلام کردند دولت امریکا دیروز تصیم گرفت که سطح امنیتی میان دو طرف در سطح قبلی باقی بماند و دیدار موشه یعلون و چاگ هیگل وزیر دفاع آامریکا از پیش تعیین شده بود.
این منابع نزدیک به وزیر دفاع آمریکا تاکید کردند هدف از سفر یعلون به واشنگتن دیدار با مقامات بلند پایه امنیتی امریکا بود و این امر صورت پذیرفت.
این منابع تاکید کردند سفر یعلون به واشنگتن عمق رابطه میان سازمان های امنیتی دو طرف را مشخص کرد.