دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین بر بی اعتبار بودن انتخابات پارلمانی این کشور تاکید کرد.

به گزارش مسلم پرس به نقل از شبکه تلویزیونی اللولو، شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در خطبه نماز جمعه خود در منطقه قفول بر ضرورت گفتگوی واقعی در بحرین و اصلاحات سیاسی در کشور تاکید کرد و گفت انتخابات فرمایشی هیچ اعتباری ندارد.
وی گفت: با استفاده از ابزارهای سرکوب، نیروهای خارجی، مزدوران و مانورهای سیاسی بی فایده نمی توان امنیت و توسعه را در کشور محقق کند و تنها راه گفتگوست.
وی بیان داشت: انتخابات فرمایشی در کشور هیچ اعتباری ندارد و نتیجه انتخابات در کشور نیز روشن است چرا که این انتخابات به معنای راه حل نبوده و بخشی از بحران است.