نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مطمئن است هیچ خطری از سوی داعش رژیمش را تهدید نخواهد کرد بلکه ایران است که خطر حقیقی برای رژیمش محسوب می شود.

به گزارش مسلم پرس به نقل از ندای قدس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با به کارگیری نام دولت خلافت به جای گروه داعش تاکید کرد، ایران خطر حقیقی است که رژیمش را تهدید می کند نه داعش.
نتانیاهو در این اظهار نظر که در بیانیه ای مطبوعاتی در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، مدعی شد: بزرگ ترین خطر که هم اکنون ما را تهدید می کند احتمال دستیابی قدرت های بزرگ و ایران به یک توافق است؛ توافقی که باعثمی شود ایران همچنان توانمندی هسته ای خود را حفظ نماید.