دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: مقابله با تروریست‌های تکفیری وجلوگیری از انتقال ناآرامی‌ها به لبنان اولویت جنبش مقاومت اسلامی لبنان است.

سیدحسن نصرالله، در دیدار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بیروت گفت: با توجه به خطرات بی‌سابقه‌ای که کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، اولویت حزب‌الله مقابله سرسختانه با تروریست‌های تکفیری و جلوگیری از انتقال ناآرامی‌ها به لبنان و حفظ امنیت و وحدت ملی این کشور است.
دبیرکل حزب‌الله لبنان از جمهوری اسلامی ایران به علت حمایت مستمر از مقاومت قدردانی کرد و افزود: مقابله با تروریست‌های تکفیری و دیگر خطرات جدی مستلزم فعالیت‌های واقعی و اجتناب از اقدام‌های نمایشی، دوگانگی دیدگاه‌ها و برخورد مشکوک با مسئله تروریسم است.
علی شمخانی نیز از حزب‌الله لبنان به علت دفاع از امنیت این کشور قدردانی کرد و گفت: مردم لبنان قدردان حزب‌الله و تلاش‌های بی‌نظیر این حزب در مبارزه با تروریسم هستند.
شمخانی راهبردهای حزب‌الله را در مبارزه با تروریست‌های تکفیری ستود و گفت: راهبردهای حزب‌الله باعثدست‌یابی این حزب به موفقیت‌ها و پیشرفت‌های بیشتر خواهد شد و حزب‌الله نقش محوری در معادلات سیاسی و امنیتی لبنان ایفا می‌کند.
علی شمخانی صبح دیروز، هشتم مهر در رأس هیئتی سیاسی و امنیتی وارد بیروت شد و با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان و تمام سلام، نخست‌وزیر لبنان دیدار کرد.