معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران گفت: از ابتدای بحران سوریه به غربی‌ها گفتیم که حمایت از تروریسم امنیت جهان را تهدید می‌کند و آمریکایی‌ها اکنون خواستار همکاری با ایران شده‌اند، اما در نیتشان برای مبارزه با تروریسم تردید داریم.

امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در دیدار با محمد یوسف حاجی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی سنای کنیاضمن بیان اینکه روابط بین دو دولت در سطح خوبی قرار دارد گفت: نقش پارلمان‌ها به ویژه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی بسیار مهم است.
وی در خصوص تروریسم و افراط گرایی در منطقه گفت: از ابتدای بحران سوریه به غربی‌ها گفتیم که حمایت از تروریسم امنیت جهان را تهدید می‌کند و گروه‌های مرتبط با القاعده بعد از بیش از یک دهه عملیات‌های تروریستی در افغانستان و عراق حرفه‌ای‌تر شده‌اند. آنها می‌توانند در هر نقطه از جهان عملیات‌های تروریستی خطرناکی انجام دهند و آمریکایی‌ها اکنون متوجه این قضیه شده‌اند و خواستار همکاری با ایران شده‌اند، اما در نیت آنها برای مبارزه با تروریسم تردید داریم.