روحانیون شهر القائم سوریه، به اجرای حکم حد یک زن توسط یک مرد داعشی و برهنه کردن این زن برای اجرای حکمش اعتراض کردند که توسط نیرو های این گروه تروریستی بازداشت شدند.

در پی اعتراض برخی از روحانیون شهر القائم، واقع در مرز سوریه، به اجرای حد یک زن توسط یکی از نیروهای مرد داعش و برهنه نمودن زن هنگام اجرای حد، نیروهای این گروه تروریستی اقدام به بازداشت روحانیوین شهر القائم کردند.
در بیانیه‌ای که نیروهای داعش پس از بازداشت این تعداد از روحانیون صادر کردند، این افراد باغیانی خطاب شده‌اند که باید به مجازات خود برسند.
گفته می‌شود این روحانیون به زندانی در موصل منتقل شده‌اند.