رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در چهاردهمین نشست سران کشور های عضو سازمان شانگهای تأکید کرد: تهدید های تروریزم و افراطیت که به گونه روز افزون امنیت و ثبات تمامی منطقه را به خطر انداخته است.

به گزارش مسلم پرس به نقل از خبرگزاری آوا در این نشست که در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار گردید، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر مبارزه بر ضد تهدید های تروریزم و افراطیت که به گونه روز افزون امنیت و ثبات تمامی منطقه را به مخاطره انداخته است، خواهان همکاری نزدیک میان اعضای سازمان شانگهای گردید.

کرزی خطاب به اعضای این سازمان گفت که ریشه و پناه گاهای تروریزم و افراطیت خارج از مرز های افغانستان قرار داشته و استفاده از این پدیده ها به عنوان ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نبوده و هیچ منافع دراز مدتی را تامین نمی کند.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اهمیت همکاری گسترده میان کشور های عضو این سازمان به هدف تامین صلح و امنیت در منطقه گفت، " تعهد افغانستان به گسترش صلح و ثبات در منطقه همچنان نیرومند باقی مانده و ما آماده هستیم تا با همه اعضای کشور های سازمان شانگهای و ساختار های ضد تروریزم این سازمان همکاری کامل نمائیم. "

حامد کرزی، تروریزم و افراطیت را چالش های مشترک در برابر تمامی منطقه خوانده و بر مبارزه همگانی علیه این تهدیدات تاکید کرد. وی گفت، " من پیشنهاد میکنم که سازمان شانگهای و سازمان سارک هر دو دست به هم داده و در برابر تروریزم و افراطیت مشترکاً مبارزه کنند. "

رئیس جمهور افغانستان رسیدن به صلح و امنیت را بزرگترین آرمان مردم کشورش خوانده و تاکید کرد که تحقق پروسه صلح افغانستان نه تنها به نفع امنیت افغانستان بلکه به منفعت امنیت تمامی منطقه خواهد بود.
وی موفقیت پروسه صلح را وابسته به حمایت همسایه ها و متحدین افغانستان دانسته، گفت، من از دوستان منطقوی و همکاران بین المللی خویش میخواهم تا از تلاش های مان برای آغاز پروسه عملی و موثر صلح حمایت کنند. "

حامد کرزی گسترش همکاری ها میان کشور های عضو این سازمان در تمامی عرصه ها را مهم خوانده تاکید کرد که افغانستان خواهان همکاری های بیشتر تجارتی و اقتصادی میان کشور های منطقه است.

رئیس جمهور افغانستان همچنین با اشاره به پروسه انتخابات افغانستان گفت که امیدواریم نتایج انتخابات افغانستان بزودترین فرصت اعلام گردد. وی گفت که ما منتظر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هستیم.