مقامات تونس دو نفر را در شمال این کشور به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر کردند.

تونس نگران افزایش فعالیت های جاسوسی سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی این کشور است.
پلیس و دستگاه اطلاعاتی تونس بعد از دستگیری این دو نفر به حال آماده باش در آمده اند.
" عبدالرئوف ایادی " نماینده پارلمان تونس با بیان این که موساد جوانان فقیر و بیکار را استخدام می کند، خاطرنشان کرد: این دو نفر در حالی دستگیر شدند که از طریق اینترنت اطلاعات ارزشمندی درباره حملات تروریستی اخیر به دست آورده بودند.
ایادی گفت: گسترش هرج و مرج و ناامنی در تونس تا حدودی به علت مداخله مخفیانه رژیم صهیونیستی در امور داخلی تونس است.
وی خاطرنشان کرد: افسران دستگاه اطلاعاتی رژیم سابق به خاطر وابستگی و ارتباط شان با رژیم صهیونیستی قبل و بعد از انقلاب محاکمه نشده اند و کسانی که با این رژیم همکاری می کنند هنوز در پست های مهم مشغول فعالیت هستند.
مردم تونس همکاری محلی ها با موساد را نشانه شکست راهبرد امنیت ملی کشورشان می دانند.