دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش علمای اسلام در حمایت از مقاومت که در تهران در حال برگزاری است گفت: صهیونیسم و تکفیر دو خطری هستند که درحال حاضر جهان اسلام را تهدید می کنند.

آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: از همه تشکل ها و گروه های اسلامی در جهان اسلام می خواهیم که برای تاسیس این اتحادیه فراگیر به یکدیگر بپیوندند.

وی افزود: مساله دیگری که انتظار داریم همایش بین المللی مقاومت به آن توجه کند، به کارگیری همه توانایی ها و ظرفیت ها در جهان اسلام درجهت کمک به غزه و کمک به قربانیان حملات رژیم صهیونیستی و قربانیان حملات تکفیری ها است؛ زیرا صهیونیسم و تکفیری ها دو خطری هستند که درحال حاضر جهان اسلام را تهدید می کنند.

اولویت قضیه فلسطین و وحدت و مقاومت و مقابله با خطرهای خارجی و داخلی ناشی از صهیونیسم و تکفیری ها از مهم ترین موضوعاتی است که در همایش بین المللی حمایت از مقاومت در تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

شیخ فاضل المالکی یکی از علمای عراقی شرکت کننده دراین همایش گفت: علمای مسلمان باید امت اسلام به ویژه جوانان را درباره وارونه جلوه دادن درگیری ها آگاه و هوشیار سازند و همه سلاح ها و تلاش ها را درجهت مقابله با دشمن واقعی آنان که رژیم صهیونیستی است، متمرکز کنند.

شیخ المالکی افزود: امت اسلام باید دراین شرایط در زمینه وحدت کلمه احساس مسؤولیت کند و به طور یکپارچه و منظم در مقابله با خطر صهیونیسم که خطر اصلی منطقه است، بایستند.

وی تصریح کرد: هیچ فتنه ای در منطقه به وجود نیامده است، مگر اینکه دشمن صهیونیست در ایجاد آن دست داشته باشد.

برنامه عملی تدوین شده دراین همایش، تاسیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت و اتخاذ راهکارهای عملی مقابله با ریشه های فتنه و تکفیر و طرح های صهیونیستی از طریق راه اندازی طرحی جهانی برای حمایت از قربانیان صهیونیسم و تکفیر است.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان نیز در این همایش به خبرنگار العالم گفت: وجود اتحادیه علمای مقاومت، نیازمند برخی از آمادگی هاست و برای این موضوع تلاش می کنیم تا ساختار نهایی آن را پس از رایزنی با علما و اساتید مختلف تهیه کنیم.

علمای شرکت کننده در این همایش، از مسؤولیت های خطیری که در مقابله با تکفیر بر دوش آنان است و نیز از لزوم تقویت ریشه های برادری و اخوت میان مسلمانان و اعلام همبستگی با ملت فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی واقف هستند.