اعضای پارلمان عراق به وزیران پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی اعتماد دادند.

نمایندگان پارلمان عراق به دولت وحدت ملی این کشور به ریاست " حیدر العبادی " رای اعتماد داد.

نوری المالکی که دو دوره نخست وزیر عراق، بود، در کابینه جدید تصدی معاونت اول فواد معصوم رئیس جمهور عراق را بر عهده گرفت.

اسامی وزیران کابینه دولت جدید عراق که رای اعتماد پارلمان را اخذ کردند بدین شرح است:

۱ - ابراهیم الجعفری - وزیر امور خارجه
۲ - عبدالکریم یونس - وزیر شهرداری‎ها
۳ - احمد عبد الجبوری - وزیر امور استان‎ها
۴ - فریاد راوندوزی - وزیر فرهنگ
۵ - فارس ججو - وزیر فناوری اطلاعات
۶ - قتیبه الجبوری - وزیر محیط زیست
۷ - عدیله محمود حسن - وزیر بهداشت
۸ - محمد شیاع السودانی - وزیر کار
۹ - کاظم حسن الراشدی - وزیر ارتباطات
۱۰ - باقر الزبیدی - وزیر حمل و نقل
۱۱ - طارق الخیکانی - وزیر مسکن
۱۲ - قاسم الفهداوی - وزیر برق
۱۳ - نصیر العیساوی - وزیر صنعت
۱۴ - فلاح حسن زید - وزیر کشاورزی
۱۵ - محمد مهدی البیاتی وزیر حقوق بشر
۱۶ - حیدر الزاملی - وزیر دادگستری
۱۷سلمان الجمیلی - وزیر برنامه ریزی
۱۸ - حسین الشهرستانی - وزیرآموزش عالی
۱۹ - عادل عبدالمهدی - وزیر نفت
۲۰ - روز نوری شاویس وزیر دارایی

گفتنی است تعیین وزیر برای وزارت‎خانه‎های نفت و کشور عراق به چند روز دیگر موکول شد.