تحصن کنندگان تحرکات خود را در صنعا افزایش دادند و چادرهای جدیدی مقابل ساختمان وزارت کشور در خیابان فرودگاه نصب کردند.

به گزارش شبکه المیادین، تظاهرکنندگان با برافراشتن پرچم در اماکن تحصن خود در اطراف مراکز حساس دولتی در صنعا، به دولت یمن هشدار دادند.

یکی از تحصن کنندگان به روسیا الیوم گفت: ما پابرجا هستیم تا انقلاب ما پیروز شود و خواسته های ما شامل سرنگونی دولت فاسد و لغو افزایش قیمت انرژی و اجرای نتایج گفتگوی ملی، تامین شود.

یک تحصن کننده دیگر گفت: ما در اعتراض به قیمومیت خارجی بر یمن به خیابان آمدیم. ما آمدیم تا به دولت یمن و جهانیان بگوییم با قیمومیت بین المللی و بندگی بین المللی مخالفیم. آمدیم تا آزاد باشیم

همزمان با گسترش اعتراض مردمی در یمن، نیروهای دولتی با شلیک گاز اشک آور و ماشین آب پاش تلاش کردند تجمع کنندگان مخالف دولت را متفرق کنند.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت: مردم یمن به اعتراض خود تا تحقق خواسته هایشان ادامه میدهند.

عبدالسلام افزود: دولت یمن در روزهای گذشته نیروهای وابسته به القاعده و تکفیری ها را وارد میدان کرد تا اوضاع متشنج شود. ما از دولت یمن می خواهیم فورا خواسته های مردم را بپذیرد.

وی تاکید کرد در آینده تظاهرات را در مناطقی که حساسیت های بیشتری دارد برگزار خواهیم کرد.

در جریان این اعتراضات بر اثر حمله نیروهای امنیتی یمن به چادرهای تحصن کنندگان در صنعاء یک تن شهید و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.