وزیر خارجه جمهوری فدرالی آلمان در سفر غیر مترقبه خود به افغانستان، از نامزدان ریاست جمهوری این کشور، تشکیل یک دولت وحدت ملی را تقاضا می کند.

به گزارش مسلم پرس، فرانک والتر اشتاین مایر؛ وزیر خارجه آلمان در سفر غیر مترقبه ای وارد کابل شد.
هدف از این سفر دیدار با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به منظور حل دیپلماتیک مساله انتخابات عنوان شده است.
شتاینمایر پیش از سفر به کابل با بیان اینکه " افغانستان بار دیگر در یک مرحله بسیار حساس قرار دارد "، گفت: همه طرفین ذی ربط باید این واقعیت را بپذیرند که افغانستان در توسعه سیاسی اش در یک " نقطه عطف " قرار دارد.
وی تصریح کرد: توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، در قبال پذیرش نتیجه نهایی انتخابات و احترام به قانون اساسی باید پایه و اساس و راهنما برای تمام گام های بعدی باشد.
این مقام آلمانی برای دیدار با مقامات افغانستان به کابل آمده و تاکنون با رئیس جمهور افغانستان و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرده است.
همزمان با سفر اشتاین مایر، وزارت امورخارجه آلمان در بیانیه ای به نقل از وی اعلام کرد: همه مسئولان افغانستان باید به این نکته مهم واقف باشند که این کشور در رابطه با توسعه سیاسی خود بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است.
اما وزارت خارجه آلمان به این نکته اشاره نکرده است که دخالت در روند بازشماری آرای انتخاباتی کشوری دیگر براساس کدام قانون صورت می گیرد؟