رهبر جنبش انصارالله یمن گفت:از فاسدان می خواهم که به صدای این ملت گوش دهند تا اوضاع به جای دیگری نرسد. به این ملت احترام بگزارند و به خواسته های این ملت تن دهند. این خواسته های همه ملت است.

عبدالملک بدرالدین الحوثی در سخنرانی خود که از شبکه تلویزیونی " المسیره " پخش شد، از جنبش مردمی و حضور مردم بزرگ و عظیم یمن در صحنه ها و میادین برای تحقق خواسته های مشروع خود ستایش کرد و گفت: ای ملت عظیم یمن، به شما درود می فرستم، به شما در چادرهای تحصن و اعتراضات و تظاهرات ها درود می فرستم. شما ملتی بزرگ هستید که ثابت کردید که تن به ظلم و قهر مستبدان و فاسدان نمی دهید.

وی افزود: شما در چارچوب ملی و دینی خود به خروش درآمدید و مسئله عادلانه ای را در دستور کار خود قرار دادید و بدون توجه به مانع تراشی ها و تلاش برای سلطه گری به راه خود ادامه می دهید.

عبدالملک الحوثی افزود: ملت یمن در این مرحله حساس به خروش درآمدند و به جهانیان چهره واقعی انسانی خویش را نشان دادند و تأکید کردند که حق آنها است که در صلح و عزت و داشتن زندگی کریمانه به سر ببرند.

وی تأکید کرد: این خروش مردمی نماینده همه ملت و نه فقط یک گروه معین است. این خواسته ها همان خواسته همه ملت است و ما همه مواضع منفی و متضاد این جنبش آزاد و مشروع را تقبیح می کنیم، این مواضع از طرف فاسد گرفته می شود.

سه خواسته اصلی جنبش مردمی یمن

عبدالملک الحوثی گفت: ملت یمن جنبشی روشمند و واضح را آغاز کرد و سه خواسته یعنی لغو دستور آزادسازی قیمت های سوخت، سرنگونی دولت فاسد و اجرای نتایج گفت وگوها را مطرح کرد.

وی گفت: گزینه ملت همین جنبش مردمی است زیرا ادامه سیاست و دولت کنونی یعنی ادامه فساد و گرسنه نگه داشتن و چپاول مال مردم است. راهکار جایگزین جنبش مردمی، همان ادامه وضعیت ناگوار کنونی است و سیاست ظلم و محرومیت است لذا ملت از اهمیت خواسته های خود آگاه است.

عبدالملک الحوثی گفت: ملت یمن براساس مسئولیت دینی خود به پا خاست زیرا دین آنها تن دادن به ظلم و بی عزتی را نمی پذیرد. ملت یمن آگاه است که مسئولیت آنها به پا خاستن و رد فاسدان است.

رهبر جنبش الحوثی گفت: امروز وضعیت بسیار ناگوار شده است و اگر به همین منوال ادامه یابد و ملت تسلیم فاسدان و سلطه گران شود چه روی خواهد داد؟ مسئله بسیار حساس است لذا به هیچ وجه نمی شود که سکوت کرد و تسلیم شد تا وضعیت بدتر شود.

وی افزود: ملت در این جنبش آگاهانه، به حق و عادلانه با عزم به جلو می رود و پیروز خواهد شد زیرا خواسته هایش مشروع است و خدا کمکش می کند. ملت یمن ملتی مظلوم است. موضع آنها به حق است. آنها مسئولیت پذیر هستند و بر این اساس وارد میدان شدند و خداوند با آنها است. خدا آنها را برای رسیدن به خواسته های مشروعشان کمک می کند.

عبدالملک الحوثی گفت: درمقابل، فساد وجود دارد. همه ابزارهای طرف مقابل برای چپاول ملت است. شکست طرف مقابل در همه جوانب است. دولت فاسد است.

دولت صنعا در نهایت سقوط خواهد کرد

رهبر جنبش انصارالله افزود: طرف کنونی با سیاست های گرسنه نگه داشتن و سیاست فسادآمیز خود در موضع ناحق و نامشروع و متزلزل قرار دارد اما در نهایت سقوط خواهد کرد و کسانی که بر فساد و اهانت کردن به ملت ادامه می دهند و بر آن اصرار می ورزند آنها در موضع اشتباه هستند، آنها شکست خورده هستند، آنها با حرکت معکوس خود درمقابل خیزش مردم به دنبال تداوم محرومیت مردم هستند. آنها با ابزارهای منفی و بدی حرکت می کنند زیرا هدف آنها بد است و با ابزارها و وسایل و سازوکارهای بدی وارد عمل شده اند.

وی گفت: ملت جنبش به حقی دارد لذا نیازی به روشهای بد و نادرست ندارد بلکه طرف مقابل که به دنبال سلطه گری و چپاول مردم هستند آنها به دنبال راهکارها و روشهای بد می گردند و به دنبال دروغ گویی هستند. وقتی از چیزی به نام " همبستگی ملی " دم می زنند، از این کار به دنبال حمایت سیاست چپاولگری و محرومیت مردم هستند. این تحرک معکوسی در مقابل خیزش مردم برای حمایت از استبداد است. آنها به دنبال فتنه انگیزی طائفه ای و تکفیر کردن و روشهای بد برای مقابله با جنبش مردمی هستند.

میلیون ها دلار برای مقابله با جنبش مردم هزینه می کنند

رهبر جنبش الحوثی گفت: آنها میلیون ها دلار برای مقابله با جنبش مشروع مردم خرج می کنند. این امر نشان می دهد که مشکل یک بحران اقتصادی نیست بلکه مشکل سیاست است، سیاست گرسنه نگه داشتن و سلطه گری بر مردم است که آنها دنبال می کنند. آنها به دنبال اجرای سیاست گرسنه نگه داشتن مردم هستند تا ملت دنبال آنها باشند.

وی گفت: وقتی نوبت به ملت می رسد پول ندارند و کسری بودجه دارند اما وقتی نوبت به مقابله با ملت می رسد میلیون ها دلار پول بیرون می آید. مشکل سیاست است. ملت با سیاست گرسنه نگه داشتن و چپاول ثروت های خود روبه رو است.

ملت یمن معادله را تغییر داد

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: سیاست و رویکرد روشمند طرف مقابل ادامه خواهد یافت تا وقتی که ملت به حرکت در نیاید لذا ملت جنبش خود را برای پایان دادن به این سیاست آغاز کرد. وضعیت محسوس است و کسی نمی تواند ملت را فریب بدهد. ملت براساس مرحله اول و دوم و سوم جنبش خود به خروش درآمد که توانست معادله ها را تغییر دهد. ملت در مرحله دوم خیزش خوبی داشت. در این مرحله مردم خود صنعا و اطراف این شهر به خروش درآمدند و سایر فرزندان این ملت نیز به حرکت درآمدند.

رهبر جنبش انصارالله گفت: ملت با آگاهی به حرکت درآمد و جنبش در استان های مختلف یمن ادامه دارد. این حضور مردم به مستبدان فشار وارد کرد و ناراحت شدند زیرا مردم سایر استان ها کنار مردم استان صنعا قرار گرفتند و این جنبش ثابت کرد که آنها توانمند هستند. این جنبش باعثشد که آنها سر و صدا به راه بیندازند و متوسل به داخل و خارج شوند. چیزی که می خواهم بگویم این است که جنبش در مرحله دوم توانست صدای این ملت را به گوش جهانیان برساند تا بدانند که چه چیزی در این کشور می گذرد، این جنبش مؤثر است.

حاکمان فاسد به صدای ملت گوش دهند

عبدالملک الحوثی افزود: از فاسدان می خواهم که به صدای این ملت گوش دهند تا اوضاع به جای دیگری نرسد. به این ملت احترام بگزارند و به خواسته های این ملت تن دهند. این خواسته های همه ملت است. اگر دستور آزادسازی حامل های سوخت لغو شود این روی زندگی همه ملت و خانواده ها تأثیر مثبت می گذارد.

وی گفت: روشن است که همه شهروندان یمنی تمایل دارند که این دستور لغو شود، اجماع در سطح مردمی این است که این دستور لغو شود.

مشکل در منابع اقتصادی نیست بلکه در مدیریت و فساد است

عبدالملک الحوثی گفت: اگر به توجیه هایی که طرفداران عدم لغو دستور آزادسازی حامل های سوخت مطرح می کنند، توجه کنیم می بینیم که پوچ است. مشکل کشور فساد است. مشکل یک مشت سلطه گر و فاسد هستند که کشور را براساس منافع خود اداره می کنند و اگر ملت به حرکت درنمی آمد، وضعیت بدتر می شد. مشکل در منابع اقتصادی نیست بلکه مشکل در اداره و مدیریت و فساد است. کشورهای اعطا کننده کمک، هفت میلیارد دلار اختصاص به یمن دادند که بخشی به یمن داده شد اما به ملت چیزی نرسید. حتی این کشورها از دادن مابقی خودداری کردند و گفتند که علت وجود فساد است، مشکل اصلی فساد است.

وی افزود: آنها توجهی به فاسدان و خشکاندن ریشه های فساد ندارند بلکه تمرکز خود را روی مردم گذاشته اند و سیاست ریاضت اقتصادی علیه مردم را در دستور کار قرار داده اند اما برای پست های شغلی وهمی فکر نمی کنند. فکری به فرار مالیاتی نمی کنند. مشکل اینجا است. مشکل فساد و سیاست است. انقلاب ملت انقلاب علیه فساد است که آنها را فقیر کرده است. باعثمشکلات برای آنها و محرومیت آنها شده است که این امر به نفع یک مشت فاسد صورت گرفته است.

رهبر جنبش انصارالله با اشاره به طرحهای شماری از احزاب برای حل اوضاع کنونی مردم از جمله اوضاع اقتصادی گفت: به جز حزب اصلاح، سایر احزاب موضع مثبتی در لزوم برآورده شدن خواست مردم داشتند.

بیانیه شورای امنیت موضع آمریکا و انگلیس بود نه اراده همه کشورها

عبدالملک الحوثی گفت: موضع جهان خارج اشتباه بود. بیانیه شورای امنیت موضع آمریکا و انگلیس بود و نه اراده همه کشورها. این موضع در حمایت از فساد و بی توجهی منافع ملت است. این موضع حمایت از تکفیری ها بود. این انقلاب، انقلاب مردمی است. انصار الله بخشی از این جنبش است. فقط موضع هرگونه بیانیه از سوی هر طرفی نمی تواند ملت یمن را از جنبش خود بازدارد.

کشورهای عربی خواسته های خود را بر ملت ما تحمیل نکنند

رهبر جنبش انصارالله افزود: از کشورهای شورای امنیت می خواهیم که با چشم آمریکا و انگلیس به اوضاع یمن نگاه نکنند. همه اینها به نفع آمریکا و اسرائیل است. سیاست آمریکا از فساد در یمن حمایت می کند. این سیاست آمریکا اشتباه است. امید داریم که برخی کشورها در شورای امنیت در سیاست بازنگری کنند. به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم که بیانیه صادر می کنند می گویم که اگر شما حداقل تمایل به ارایه چیزی به ملت یمن دارید یا می خواهید به این ملت احترام بگزارید، به کارگران یمنی احترام بگزارید. حتی اگر نمی خواهید کارگران ما را در کشورهای تان بپذیرید تا لقمه نانی به دست بیاورند، چیزی را به ملت یمن تحمیل نکنید، دستور آزاد کردن قیمت های نفت را به ملت یمن تحمیل نکنید.

از خواسته های خود صرف نظر نمی کنیم

عبدالملک الحوثی گفت: کمیته ریاست جمهوری برخی ادعاهای عجب مطرح کرد. ما نمی توانیم به هیچ وجه از این خواسته صرف نظر کنیم، ما بر این خواسته اصرار می ورزیم، این خواسته ای مهم است. ما گفتیم که نمی خواهیم که بخشی از دولت باشیم. در تشکیلات وزرای آن شرکت نمی کنیم. از خواسته های اصلی ملت یمن سرنگونی این دولت است زیرا دولتی فاسد است. یکی دیگر از ادعاها این است که ما آماده پرداخت مابه التفاوت پول یارانه سوخت هستیم، این یک طنز است. ما از کجا این مبلغ را داریم. ما هم بخشی از این ملت فقیر یمن در نتیجه سیاست های شما هستیم. ما آمادگی اصلاً نداریم که خواسته باشیم این مابه التفاوت را بدهیم، لذا هیچ التزام یا آمادگی برای پرداخت پول نداریم. این گفته ها عجیب بود. این تبلیغات دروغین است. ملت از این دست تبلیغات زیاد خواهد شنید.

بیشتر ملت یمن در سایه فساد حاکمان در فقر به سر می برند / تبلیغات دروغین راه به جایی نمی برد

رهبر جنبش انصارالله افزود: من امیدوارم که میلیاردها دلار پول داشتیم که به ملت تقدیم می کردیم نه فاسدان. ثروت های ملت در دست این گروه فاسد است. همه کسانی که در این یمن زندگی می کنند درد و رنج انصارالله را می دانند. اکثریت قاطع آنها مثل بقیه ملت هستند، در فقر به سر می برند مثل دیگران. این ادعاهای مطرح شده درست نیست و توهم است.

وی در ادامه سخنانش خطاب به ملت این کشور گفت: ای ملت یمن، جنگ تبلیغاتی یکی از ابزارهای این فاسدان در مقابل خواسته های شما است. به حرکت درآوردن چماقداران یا برگزاری تظاهرات و فتنه انگیزی طائفه ای از دیگر ابزارهای آنها است. اما می گویم که ملت یمن امروز بسیار آگاه است و به این تبلیغات توجهی نمی کند و در آنها تأثیری نمی گذارد. وضعیت امروز تغییر کرده است و در نتیجه همه دروغ پردازی های آنها برای به چالش کشیدن جنبش مردم، راه به جایی نخواهد برد.

وی همچنین تصریح کرد: جنبش مؤثر و آگاهانه مردم، ثمره بزرگی داده است و الآن زمان برای ورود به سومین مرحله جنبش مردمی رسیده است. من به فاسدان می گویم که ملت یمن به به حق بودن خواسته های خود آگاه است.

مردم صنعا فردا در میدان التغییر تجمع کنند

رهبر جنبش انصارالله گفت: ما وارد سومین مرحله جنبش شده ایم و این مرحله به طور تدریجی ادامه می یابد. از دولت فاسد می خواهم که از پست های خود دست بکشند و به خواسته های ملت تن دهند. آنها باید خوب بدانند که به نفع کشور نیست که سیاست های احمقانه درباره ملت را ادامه دهند. مرحله سوم براساس یک سری گامها است. ملت عظیم یمن هرگز تسلیم نمی شود و تن به مشتی فاسد نمی دهد. از ملت یمن می خواهم که در همه گام ها در چارچوب سومین مرحله و آخرین مرحله به حرکت درآیند، گام ها تدریجی است. در این مرحله نافرمانی مدنی قرار دارد اما به معنای بستن مغازه ها و … نیست. از ملت یمن می خواهم همانند مرحله گذشته در مرحله سوم نیز به حرکت درآیند، این جنبش باید جدی باشد.

عبدالملک الحوثی گفت: این گامهای مرحله سوم متعدد است. امروز و از فردا با اتکال به خداوند براساس گامهای متعدد به جنبش در خواهیم آمد. من از مردم و ساکنان صنعا می خواهم که فردا صبح در میدان التغییر گرد هم بیایند.

وی چند توصیه به تظاهرات کنندگان برای فردا کرد و گفت: همان طور که گفتم به خدا توکل و صبر و بردباری پیشه کنید. با نظم و همکاری با مسئولان تظاهرات حرکت کنید. به تبلیغات دروغین اهمیت ندهید. این گامها تا آخر هفته است و گامهای بعدی برای هفته آینده است. ملت یمن مطمئن باشند که گامهای آینده هم برای باند فاسد ناراحت کننده است. وقتی به گامهای بعدی رسیدیم درباره آن سخن خواهیم گفت.

رهبر جنبش انصارالله گفت: از گروه های سیاسی می خواهیم که با مسئولیت بیشتری با خواسته های ملت برخورد کنند. امروز باید طرف مقابل بداند که زندگی مردم و خون مردم ارزان نیست.