رئیس جماعت علمای اهل تسنن عراق از اظهارات مداخله جویانه رئیس‌جمهور آمریکا درباره وضعیت مسلمانان اهل تسنن عراق به‌شدت انتقاد کرد.

شیخ خالد الملا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: باراک اوباما از جنایت‌ها و تروریسمی که عناصر داعش علیه بافت‌ها و گروه‌های مختلف جامعه عراق که در مقابل چشم و گوش جهانیان و سازمان ملل انجام می‌گیرد، چشم‌پوشی می‌کند.
وی افزود: تمامی عراقی‌ها با طوایف و گرایش‌های مختلف نیازمند این هستند که دولتی حقیقی که همه مطالبات و نیازهایشان را پاسخ‌گو باشد، به عنوان نماینده آنان تشکیل شود و این تنها خواسته سنی‌های عراق نیست، اما اوباما در اظهارات اخیرش این مسئله را تنها منحصر به اهل تسنن دانسته است.
الملا خطاب به اوباما گفت: چه کسی به تو اجازه داده است که به نام اهل سنت عراق سخن بگویی و چه گروهی صفت دفاع از اهل تسنن را به جای رهبران آنان به تو بخشیده است.
وی با بیان این که رهبران اهل سنت را جامعه عراق در استان‌هایی که اغلبیت آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، انتخاب می‌کنند، خطاب به اوباما تصریح کرد: آیا عرصه سنی عراق از مردان نماینده این گروه و کسانی که به نام آنان سخن می‌گویند، خالی شده است که تو به خودت اجازه می‌دهی به نام اهل سنت سخن بگویی؟
رئیس‌جمهور آمریکا جمعه گذشته، ۷ شهریور / سنبله، طی سخنانی مدعی شده بود که اهل تسنن عراق احساس می‌کنند که مورد غفلت واقع شده‌اند و حکومت به آنان توجه نمی‌کند!
وی همچنین گفت: باید در عراق دولت فراگیری تشکیل شود و ما برای تحقق این هدف فشارهایمان را ادامه خواهیم داد.