موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به قدرت اطلاعاتی گروه های مقاومت اعتراف و تاکید کرد: گروه های مقاومت اطلاعاتی در سطح و قدرت ما در اختیار دارند.

موشه یعلون طی گفتگویی با شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این مسئله افزود: “ما از بیم افزایش تلفات مجبور به توقف آن شدیم. ”

وی که بعد از گسترش بسیار زیاد انتقادات از وی و ساختار حامی جنگ در پی شکست در غزه در این برنامه حاضر شده بود برای دفاع از خود تاکید کرد، به طور حتم بهای سنگینی را به دلیل ورود به جنگ در نوارغزه خواهد پرداخت.

به گفته یعلون گروه های مقاومت از تسلط اطلاعاتی قابل توجهی در منطقه عملیاتی و اطراف آن برخوردار بودند به نحوی که از حضورش در کیبوتس ناحل عوز مطلع شده و در زمان حضورش این منطقه را مورد هدف قرار دادند.

اشاره می شود شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیش از این ادعا کرده بود گروه های مقاومت مجهز به دستگاه های شنود بسیار پیشرفته ای شده اند و از این طریق بسیاری از مکالمات افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را با جاسوس هایشان در نوار غزه رصد می کردند.