جنبش حماس از دستیابی به آتش بس دائم با اسرائیل در غزه خبر داد. درهمین حال معاون دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: توافق آتش بس دائم به این معنی است که محاصره نوار غزه به پایان می‌رسد و ما از هیئت فلسطینی خود در قاهره حمایت می‌کنیم و اطمینان داریم زیر بار فشار نمی‌رود.

جنبش حماس اعلام کرد: این آتش بس بلندمدت است و با میانجیگری مصر صورت گرفته و این نتیجه مقاومت ملت ماست.
سامی ابوزهری سخنگوی رسمی جنبش حماس گفت: این توافق بین دو طرف انجام شده و ما در انتظار اعلام رسمی آن در قاهره هستیم.
«اسماعیل هنیه» معاون دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: توافق آتش بس دائم به این معنی است که محاصره نوار غزه به پایان می‌رسد و ما از هیئت فلسطینی خود در قاهره حمایت می‌کنیم و اطمینان داریم زیر بار فشار نمی‌رود.
نخست وزیر سابق فلسطین گفت: ما در آستانه دستیابی به تفاهم‌های سیاسی هستیم که پایداری ملت ما و عملکرد مقاومت را به ثمر می‌نشاند.
«موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی حماس گفت: هم اکنون دوره مذاکرات به سر آمده و زمان رسیدن به تفاهم برای اعلام پیروزی ملت مقاوم فلسطین سر رسیده است، در این دوره مقاومت به ثمر رسیده و بهای آن پیروزی است که قرار است به‌زودی نقطه صفر آغازش اعلام شود و پیروزی ملت برای همیشه مسجل گردد.
پایگاه خبری الحدثگزارش داد که بر اساس این توافق اسرائیل از پیگرد و ترور رهبران و فعالان فلسطینی خودداری می‌کند. منابعی به الجزیره گفتند که این توافق شامل از سرگیری مذاکرات اسرا می‌باشد. بر اساس این گزارش، این توافق همچنین شامل ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم یک ماه بعد، درباره بندر، فرودگاه و اسرا می‌شود.
کانال دوم تلویزیون اسرائیل گفت توافق فلسطینی و اسرائیلی با میانجیگری مصری برای آتش‌بس در غزه ساعت ۷ شب به‌وقت محلی اعلام می‌شود.
برخی از منابع به الجزیره گفته‌اند: این توافق شامل از سرگیری مذاکرات اسرا نیز می‌باشد.
الجزیره همچنین اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم گروه‌های فلسطینی و اسرائیلی که یک ماه بعد آغاز خواهد شد، درباره بندر، فرودگاه و اسرا خواهد بود.
این توافق همچنین شامل از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم درباره بررسی مسائل حل‌نشده و باقی مانده، یک ماه بعد از امضای آتش‌بس خواهد بود.
همچنین انتظار می‌رود اسرائیل مجوز صیادی در سواحل غزه تا فاصله ۸ مایلی را به فلسطینی‌ها بدهد.