نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی ایران در تهران آغاز بکار کرد.

نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی ایران در پنج بخش اصلی: بین الملل – رسانه های برخط(اینترنت) - نشر دیجیتال(نرم افزار چند رسانه ای و نرم افزار های تحت موبایل) – بازی و انیمشن - فناوری اطلاعات از ۱ شهریور / سنبله در تهران آغاز بکار کرده است و تا ۷ شهریور / سنبله ادامه دارد.
استقبال گرم مردم ایران و مهمانان خارجی از نکات قابل توجه این نمایشگاه است.