دادگاه جنایی عربستان جلسه دادگاه شیخ نمر رهبر انقلاب عربستان را مجددا به تعویق انداخت.

اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که دادگاه جنایی این کشور، بار دیگر دادگاه رهبر انقلاب عربستان را به تعویق انداخت. دادگاه رسیدگی به اتهامات “آیت‌الله شیخ نمر النمر” رهبر شیعیان عربستان به روز یکشنبه ۳۱ آگوست موکول شده است.