حزب منحله بعثعربی سوسیالیست عراق در پیام‌هایی جداگانه به رئیسان جمهوری ایران و آمریکا از آنها خواست با هدف بازگشت ثبات به عراق با یکدیگر مذاکره کنند.

حزب منحله بعثعربی سوسیالیست عراق در پیام‌هایی جداگانه خطاب به " حسن روحانی " رئیس جمهوری ایران و " باراک اوباما " رئیس جمهوری آمریکا از رئیسان جمهوری دو کشور خواست تا با هدف بازگشت ثبات به عراق تهران و واشنگتن با یکدیگر مذاکره کنند.