تصویر عکس یادگاری مک کین با سران داعش سندی بر ارتباط سران سیاسی آمریکا با سران داعش است.