هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گزارش داده دولت آلمان معادل یک میلیون یورو سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.

هفته نامه اشپیگل روز یکشنبه خبر ارسال معادل یک میلیون یورو سلاح و تجهیزات نظامی از سوی آلمان به رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ غزه را منتشر کرد تا از مشارکت دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در کشتار مردم بی دفاع و زنان و کودکان فلسطینی پرده بردارد.

در گزارش اشپیگل در رابطه با ارسال محموله جدید تسلیحات نظامی به رژیم اسرائیل آمده است: دولت آلمان پیرو درخواست کتبی «یان فان آکن» نماینده ارشد حزب سبزها در مجلس این کشور درمورد ارسال سلاح به اسرائیل در ماه‌های گذشته، اعتراف کرده است که در بحبوحه جنگ اخیر در غزه محموله‌ای از سلاح های آلمانی به ارزش نزدیک به یک میلیون یورو به این رژیم صادر شده است.

بر اساس این گزارش، چاشنی های انفجاری سلاح های جنگی و همچنین قطعات مورد نیاز در زیردریایی های جنگی رژیم صهیونیستی از جمله تجهیزات نظامی است که در جدیدترین مرحله صادرات تسلیحاتی آلمان برای رژیم اشغالگر قدس ارسال شده است.

این تجهیزات نظامی درحالی از سوی دولت آنگلا مرکل به رژیم صهیونیستی صادر شده که مجوز ارسال آن در دولت قبلی مرکل به تصویب رسیده بود اما «زیگمار گابریل»، وزیر اقتصاد و انرژی دولت فعلی آلمان براساس قانون اساسی این کشور که صادرات تسلیحات نظامی به مناطق درگیر جنگ و بحرانی را ممنوع کرده، می بایست از این صادرات تسلیحاتی جدید جلوگیری می کرد.

به نوشته اشپیگل، اسرائیل در سیاست صادرات تسلحیاتی آلمان همواره نقش و جایگاه ویژه ای داشته است و شرکت های تسلیحاتی آلمان در دوران جنگ هایی که رژیم صهیونیستی در برپایی آن دخالت داشته نیز همچنان به فروش تسلیحات نظامی به این رژیم اشغالگر ادامه داده اند.