تجمع العلماء المسلمین لبنان بر لزوم اتخاذ موضعی واحد و شرعی برای مقابله با گروه تکفیری تروریستی داعش تاکید کرد.

تجمع العلماء المسلمین لبنان در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات گروه داعش، تصریح کرد: تلاش این گروه برای برقراری دولت خلافت، در واقع دسیسه ای صهیونیستی برای خدشه وارد کردن به چهره اسلام است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به نقش صهیونیستها در اقدامات داعش در جهان اسلام، آمده است: سیطره داعش بر موصل و الرقه از سوی صهیونیستها و دستگاههای جاسوسی آن ساماندهی شده است و برای معرفی دین اسلام به عنوان دین قتل و تروریسم می باشد.

این بیانیه می افزاید: داعش با کشتار و نسل کشی خصوصا پیروان سایر ادیان مثل مسیحیت و… که پس از دوران رسول گرامی اسلام(ص) تا کنون با صلح و دوستی در کنار مسلمانان زندگی کردند، این هدف را به انجام می رسانند و با طرح بهانه هایی مثل خروج از سیره سلف صالح و مفاهیم اسلام محمدی بر اقدامات خویش سرپوش می گذارند و این در حالی است که خداوند پیامبر را رحمت للعالمین توصیف می کند.

تجمع العلماء المسلمین در ادامه از همه علمای جهان اسلام می خواهد که مواضعی واحد و شرعی برای مقابله با این جریان و گمراهی های آن اتخاذ کند.

این بیانیه همچنین با اشاره به مسئله خشونتهای اخیر در منطقه عرسال لبنان نسبت به ایجاد جنگ مذهبی که توسط داعشی ها برنامه ریزی شده، هشدار داده است.