کمیسیون مشترک دونامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با حضور ۳۰ نفر از نمایندگان دوطرف جهت رسیدگی به چگونگی برپایی حکومت وحدت ملی در این کشور، امروز کار خود را آغاز خواهد کرد.

کمیسیون مشترک ۳۰ نفره‌ای از نمایندگان دو نامزد ریاست‌جمهوری افغانستان امروز در سه کمیته کار خود را آغاز می‌کند و بر سر چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی به بحثو تبادل نظر می‌پردازند.

نمایندگان دو نامزد دیروز در کابل اعضای این کمیسیون را معرفی کرده و برنامه خود را برای جلسه امروزه تعیین کردند.

در این کمیسیون از هر تیم انتخاباتی ۱۵ نفر مشارکت می‌کنند تا روند اعتمادسازی با موفقیت پیش رود.

بر اساس توافقی که میان «عبدالله عبدالله» و «اشرف‌غنی احمدزی» در تاریخ ۱۷ مردادماه سال جاری به امضا رسید، تصمیم برآن شد تا این کمیسیون مشترک جهت رسیدگی به چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی در افغانستان تشکیل شود.

با این حال اشرف‌غنی احمدزی دیروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد: رییس جمهور بعدی افغانستان در پایان ماه اگوست باید رسما کار خود را آغاز کند و خواسته کرزی نیز همین است، اما کمیسیون مشترک این موضوع را مورد بحثو بررسی قرار خواهد داد.

«فیض الله ذکی» سخنگوی تیم تحول و تداوم به احمدزی در مورد دست‌آوردهای کمیسیون مشترک ابراز امیدواری کرد و افزود: دو تیم متعهد شده‌اند تا نشست‌ها و گفت‌وگوها نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد و همه چیز در فضایی مسالمت‌آمیز مورد بررسی و حل وفصل قرار بگیرد.